Blog > Komentarze do wpisu
Pawlak: Polska nie odczuje skutków amerykańskiego kryzysu

Wzrost gospodarczy Polski jest zależny od czynników wewnętrznych. Pozwala to mieć nadzieję, że nasza gospodarka utrzyma w przyszłym roku wysokie tempo wzrostu - ocenia w rozmowie zamieszczonej przez "Rzeczpospolitą" wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak.

Zobacz powiekszenie
Waldemar Pawlak
Wyjaśnia, że podstawą dynamicznego wzrostu w naszym kraju są z jednej strony spożycie wewnętrzne, a z drugiej ? inwestycje. Te czynniki sprzyjają rozwojowi gospodarki. Polska ma stosunkowo dobrą pozycję, bo nie ma żadnych powiązań, które by przenosiły negatywne zjawiska z USA na grunt polski.

Zdaniem wicepremiera, nie jest to łatwe do określenia przy jakim kursie złotego do euro Polska powinna wejść do ERM2. Potrzebne jest znalezienie równowagi. Po wejściu do UE i strefy Schengen, a także po zwiększeniu wolumenu wymiany międzynarodowej (w latach 2002 ? 2007 nasz eksport wzrósł trzykrotnie, import dwukrotnie), nasze obroty handlowe są na poziomie ok. 300 mld dolarów w stosunku do ok. 500 mld dolarów PKB. - Kupując dużo i eksportując dużo, stajemy się mniej wrażliwi na poziom kursu - podkreśla Pawlak.
Odnosząc się do sytuacji w górnictwie, wicepremier wskazuje, że w tej chwili mamy skumulowane dziesięć lat zaniedbań. Na to nałożyły się jeszcze zupełnie niezrozumiałe eksperymenty z kadrą zarządzającą kopalniami. Doprowadziło to do sytuacji, w której w ubiegłym roku nie zrealizowano planów wydobycia.

- Musimy zatem przegrupować środki i uruchomić inwestycje początkowe, aby węgla na krajowe potrzeby było pod dostatkiem. W tym roku będziemy prowadzili prace nad przegrupowaniem struktury sprzedaży, żeby węgiel został w kraju. Nie ma bowiem uzasadnienia, by sprzedawać go za granicę, a jednocześnie importować gorszy na potrzeby energetyki czy przemysłu koksowego - zapowiada Waldemar Pawlak.

poniedziałek, 06 października 2008, sublime86

Polecane wpisy

  • PRAWO RZYMSKIE:

    19. HISTORIA ROZWOJU PROCESU RZYMSKIEGO. W związku z faktem, iż w czasach najdawniejszych jedyną drogą dochodzenia swoich praw prywatnych była tzw. pomoc własna

  • PYTANIA I ODPOWIEDZI EGZAMINACYJNE Z PRAWA RZYMSKIEGO:

    12. ZRÓDŁA TWORZENIA PRAWA RZYMSKIEGO. Omawiając źródła tworzenia prawa rzymskiego musimy mówić o fontes iuris oriundi tj. źródłach powstania prawa[czynniki pra

  • ODPOWIEDZI EGZAMINACYJNE Z PRAWA RZYMSKIEGO

    1. RZYMSKIE POJĘCIE PRAWA Brak jest w źródłach rzymskich klasycznej definicji prawa, co jest spowodowane ogólną niechęcią Rzymian do wszelkiego rodzaju definiow